Connect with us

Afaceri

Dezastru pentru România! Date oficiale! Avem cea mai ridicată rată anuală a inflaţiei din UE | ALBA Mea

Publicat

pe

România a înregistrat, în februarie, o rată anuală a inflaţiei, care măsoară evoluţia preţurilor de consum în ultimul an, de 4%, cea mai mare din Uniunea Europeană (UE) şi de peste două ori mai mare decât media UE (1,6%), potrivit datelor anunţate, vineri, de Eurostat.

După România, cele mai mari rate anuale ale inflaţiei din UE le-au avut Ungaria (3,2%) şi Letonia (2,8%).

Totodată, cele mai mici rate anuale ale inflaţiei le-au înregistrat Irlanda (0,7%), Grecia, Croaţia şi Cipru (câte 0,8%).

În UE, rata anuală a inflaţiei a fost de 1,6% în februarie, în creştere faţă de cea înregistrată în ianuarie (1,5%).

Faţă de luna ianuarie, rata anuală a inflaţiei a scăzut în şapte state membre ale Uniunii Europene, a rămas la acelaşi nivel într-unul şi a crescut în celelalte 19.

Ziarul ALBAMEA.ro

Facebook Comments

Afaceri

Scandal monstru la Kanal D! Un concurent a dat de pământ cu decorul Exatlon! Decizie de ultimă oră a postului TV | ALBA Mea

Publicat

pe

În meciul pentru hotel, Andrei Boțoacă, poreclit Giubi, și-a pierdut cumpătul după ce a pierdut în fața Războinicilor. Faimosul era vizibil afectat de duelul pe care l-a avut cu Mario Fresh la ultima eliminare. El nu s-a așteptat să ajungă în acea poziție, mai ales că nu era în cea mai bună formă din punct […]

Ziarul ALBAMEA.ro

Facebook Comments
Citeste in continuare

Afaceri

Simona face ravagii la Miami! Calificare spectaculoasă reușită de Halep și Goerges | ALBA Mea

Publicat

pe

Halep și Goerges le-au învins, în proba de dublu, pe Timea Babos si Kristina Mladenovici cu scorul de 4-6, 6-1, 10-6.

Deși Timea și Kristina erau favorite, fiind considerate două dintre cele mai bune jucătoare de tenis la dublu, Simona și Julia au fost marea surpriză a serii.

În optimile de finală, Simona și Julia se vor duela cu învingătoarele meciului Anna-Lena Groenefeld/Lucie Hradecka – Monica Niculescu/Abigail Spears.

La proba de simplu, Simona se va confrunta cu Polona Hercog, jucătoare din Slovenia, renumită pentru forța cu care lovește mingile.

„Știu că Hercog are o lovitură puternică de forehand și servește bine. Va trebui să-mi ajustez poziția din teren și vom vedea ce va fi. Sunt încrezătoare”, a spus Simona Halep, într-o conferință de presă.

Ziarul ALBAMEA.ro

Facebook Comments
Citeste in continuare

Afaceri

Olguța Vasilescu îl face praf pe Iohannis! ‘Un om cu 40 de dosare penale și care a luat case prin fraudă’ | ALBA Mea

Publicat

pe

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 2/2017 din 6 ianuarie 2017
privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 16 din 6 ianuarie 2017
Luând în considerare prevederile Programului de guvernare 2017 – 2020 referitoare la adoptarea în anul 2017
a unor măsuri privind: majorarea salariilor pentru unele categorii de personal din sectorul bugetar, majorarea
burselor pentru studenţi, majorarea pensiilor din sistemul public, majorarea indemnizaţiei sociale pentru
pensionari, asigurarea transportului gratuit pe calea ferată pentru studenţi,
având în vedere necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a legii bugetului de stat şi a legii bugetului
asigurărilor sociale de stat,
având în vedere faptul că la nivelul administraţiei publice locale nivelul de salarizare este unul redus care
determină migrări de personal către alte sectoare de activitate,
ţinând cont de faptul că, pentru a asigura o administraţie publică locală eficientă şi orientată spre prestarea
unor servicii de calitate cetăţenilor, este necesară motivarea personalului calificat din administraţia publică
locală,
având în vedere că, în prezent, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri
financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, se stabileşte un număr maxim de posturi al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale,
în considerarea faptului că numărul maxim de posturi este în prezent menţinut la nivelul datei de 31.12.2014,
ca urmare a faptului că, în urma modificării numărului de locuitori, calcularea noilor medii ar avea drept
consecinţă ca un număr 1.010 unităţi administrativ-teritoriale să disponibilizeze salariaţi, ceea ce ar conduce la
disfuncţionalităţi la nivelul unor autorităţi ale administraţiei publice locale,
ţinând cont că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu
completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se prevede finanţarea în proporţie
de maximum 90% de la bugetul de stat a drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a
indemnizaţiilor lunare ale însoţitorilor persoanelor cu handicap grav, autorităţile administraţiei publice locale
întâmpină în fiecare an dificultăţi privind acordarea restului de finanţat din bugetele locale, fapt care determină
în fiecare an alocări suplimentare de la bugetul de stat pentru a acoperi cheltuielile ce nu pot fi suportate din
bugetele locale, însă acestea se realizează cu întârziere şi generează disfuncţionalităţi grave în asigurarea
drepturilor persoanelor beneficiare,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi
extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
ART. 1
(1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind
unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi
unele măsuri fiscal-bugetare, începând cu data de 1 februarie 2017, cuantumul brut al salariilor de
bază/indemnizaţiile de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice din instituţiile şi autorităţile
publice ale administraţiei publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de
finanţare şi de subordonare, se majorează cu 20% faţă de nivelul acordat pentru luna ianuarie 2017.
(2) Începând cu data de 1 februarie 2017, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor şi al celorlalte elemente ale
sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut de care beneficiază personalul prevăzut la
alin. (1) se majorează cu acelaşi procent de 20%, în măsura în care personalul respectiv îşi desfăşoară
activitatea în aceleaşi condiţii.
(3) Nu intră sub incidenţa prevederilor alin. (1) şi (2) personalul prevăzut la alin. (4), personalul care ocupă
funcţii de demnitate publică alese din cadrul organelor autorităţilor publice locale, respectiv primari,
viceprimari, preşedinţi şi vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene, precum şi personalul prevăzut în anexele nr. 1, 2
şi 2^1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi
completările ulterioare.
(4) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016,
începând cu data de 1 februarie 2017, pentru personalul din cadrul instituţiilor publice de spectacole sau
concerte, indiferent de subordonarea acestora, care ocupă funcţiile prevăzute în anexa nr. IV Familia
ocupaţională de funcţii bugetare „Cultură” la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul I, litera b),
cuantumul brut al salariilor de bază se majorează cu 50% faţă de nivelul acordat pentru luna ianuarie 2017.
(5) Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare
care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, de care beneficiază personalul prevăzut la alin. (4) se majorează
cu 50% faţă de nivelul acordat pentru luna ianuarie 2017, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea
în aceleaşi condiţii.
ART. 2
(1) Începând cu data de 1 iulie 2017, prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea punctului de
pensie, stabilit potrivit art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016, se majorează cu 9%
şi este de 1.000 lei.
(2) Începând cu 1 martie 2017, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr.
196/2009, cu modificările ulterioare, este de 520 lei.
ART. 3
Alineatele (2) şi (3) ale articolului 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(2) Finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizaţiilor lunare
ale persoanelor cu handicap grav, acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, se asigură integral de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în baza
numărului de beneficiari comunicat de unităţile administrativ-teritoriale.
(3) La finele exerciţiului financiar, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată neutilizate pentru plata
obligaţiilor prevăzute la alin. (1) care depăşesc procentul de 90% din totalul plăţilor efectuate se restituie la
bugetul de stat.”
ART. 4
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10
ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 205, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul
cuprins:
„(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în tot cursul anului calendaristic, studenţii înmatriculaţi la
forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior acreditate, beneficiază de gratuitate la
transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a.”
2. La articolul 223, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (9^1) şi (9^2), cu
următorul cuprins:
„(9^1) Cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse şi protecţie socială a studenţilor este de 201
lei/lună/pe perioada derulării activităţilor didactice/student de la învăţământul cu frecvenţă, fără taxă de studii.
(9^2) Modificarea cuantumului prevăzut la alin. (9^1) se face prin hotărâre a Guvernului.”
ART. 5
După alineatul (8) al articolului III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri
financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 2 iulie 2010, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat,
alineatul (8^1), cu următorul cuprins:
„(8^1) Numărul maxim de posturi al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, stabilit potrivit pct. 1
din anexă, se revizuieşte anual de către prefect conform alin. (8), numai în cazul în care numărul maxim de
posturi, rezultat ca urmare a creşterii numărului de locuitori, este mai mare decât cel stabilit în anul anterior.”

Ziarul ALBAMEA.ro

Facebook Comments
Citeste in continuare

Parteneri

Ultimile stiri locale

Afaceri47 de minute inainte

Scandal monstru la Kanal D! Un concurent a dat de pământ cu decorul Exatlon! Decizie de ultimă oră a postului TV | ALBA Mea

În meciul pentru hotel, Andrei Boțoacă, poreclit Giubi, și-a pierdut cumpătul după ce a pierdut în fața Războinicilor. Faimosul era...

Afaceri5 ore inainte

Simona face ravagii la Miami! Calificare spectaculoasă reușită de Halep și Goerges | ALBA Mea

Halep și Goerges le-au învins, în proba de dublu, pe Timea Babos si Kristina Mladenovici cu scorul de 4-6, 6-1,...

Afaceri8 ore inainte

Olguța Vasilescu îl face praf pe Iohannis! ‘Un om cu 40 de dosare penale și care a luat case prin fraudă’ | ALBA Mea

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 2/2017 din 6 ianuarie 2017privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normativeEMITENT:...

Afaceri12 ore inainte

Cresc pensiile! Mii de români vor primi cu 10% mai mulți bani. Vezi dacă respecți condițiile | ALBA Mea

Mai concret, mii de români vor beneficia de majorarea cu 10% a punctajelor lunare, corespunzătoare stagiului de cotizare realizat în...

Exclusiv13 ore inainte

O BOMBA STA SA EXPLODEZE IN JUSTITIE SI IN PRAHOVA/ ÎNCEPE JIHADUL

Portocala va fi stoarsa ca o lamaie, dupa ce si-a tradat amicii/ ÎNCEPE JIHADUL Adevarata problema pentru procurorul Negulescu Mircea...

Afaceri16 ore inainte

Veste proastă pentru Laura Codruța Kovesi! Dezvăluiri incendiare despre ancheta care ar fi propulsat-o în funcția de procuror general | ALBA Mea

Ancheta care a propulsat-o pe Laura Codruța Kovesi în funcția de procuror general a sărit în aer, după ce Curtea...

Afaceri19 ore inainte

Andreea Bălan, dureri insuportabile după operație! Mesajul pe care l-a transmis de pe patul de spital | ALBA Mea

Cântăreața spune că este bine acum, dar că ultima intervenție chiruricală a fost mai dureroasă decât celelalte două. ”M-am trezit,...

Afaceri23 de ore inainte

Final de meci! Ce a făcut Simona Halep împotriva americancei Taylor Townsend | ALBA Mea

Simona Halep a învins-o pe Taylor Townsend cu 6-1, 6-3 și nu a avut deloc probleme în timpul meciului. Americanca...

AfaceriO zi inainte

Monica Niculescu a produs o surpriză colosală la Miami! Ce s-a întâmplat în meciul contra Garbinei Muguruza | ALBA Mea

Monica Niculescu s-a descurcat foarte bine în setul 1. Ea a reușit să se impună cu 7-6 într-o manieră entuziasmantă....

AfaceriO zi inainte

Mircea Badea răbufnește! Se lasă cu ceartă între jurnaliștii de la Antena3 | ALBA Mea

Printre aceștia se numără și Radu Tudor, jurnalistul de la Antena3, care a postat un mesaj pe Faceboom în acest...

AfaceriO zi inainte

Puțini știu asta! Cine este cel mai puternic ministru din Guvern. O depășește pe Dăncila | ALBA Mea

Viorica Dăncilă deține două apartamente în Videle și Ploiești, primul fiind cumpărat în 1999, iar al doilea moștenit în anul...

Afaceri2 zile inainte

Alertă pentru Kovesi! Băsescu a dezvăluit ce urmează să i se întâmple | ALBA Mea

Potrivit fostullui președinte al României, șansele nu sunt de partea lui Kovesi în cursa pentru postul de procuror european. Băsescu...

Exclusiv2 zile inainte

Directorul Parcului Industrial Ploiesti in stare avansata de ebrietate la locul de munca

“Găinarii din Prahova plini de fapte de corupție, mândria si candidații lui Ponta la europarlamentare. REBEGA LAURENȚIU, la data faptelor...

Afaceri2 zile inainte

Curs valutar, 22 martie 2019, vineri. Vești bune de la BNR, tristețe la casele de schimb | ALBA Mea

Curs valutar, 22 martie 2019, vineri. Leul s-a apreciat, dar la casele de schimb este tristețe. Moneda națională dădea semne...

Afaceri2 zile inainte

Guvernul Dăncilă reacționează! Ce răspuns le pregătește Ministerul Transporturilor celor care au blocat Capitala | ALBA Mea

Potrivit unui proiect de lege avizat de Senat şi susţinut de Guvern, serviciile de ridesharing vor trebui înregistrate fiscal în...

Afaceri2 zile inainte

Analizează cu atenţie și nu te grăbi | ALBA Mea

BERBEC Trebuie să arbitrezi unele conflicte, neînţelegeri, între cei din jurul tău. Lumea se bazează pe tine, pe cinstea şi...

Top Știri ALBA